Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

medsix

O společnosti Tisk Email

Společnost MEDSIX s.r.o. byla založena v roce 1995 šesti společníky za účelem privatizace a následného provozu budovy Polikliniky I v Jablonci nad Nisou, která byla postavena v roce 1923 jako sociální a zdravotní pojišťovna. V roce 1996, kdy měla firma MEDSIX s.r.o. sedm společníků většinou z řad lékařů pracujících na Poliklinice I, byla budova polikliniky včetně zaměstnanců a movitého majetku odkoupena (privatizována).

V roce 2008 došlo k zásadní změně vlastnických vztahů ve společnosti - šest ze sedmi společníků odprodalo své obchodní podíly mezi dva současné společníky. Tento krok zajistil pokračování již nastoupené cesty ve způsobu řízení firmy a její dlouhodobé strategii.

Již od prvopočátku byly vedením firmy stanoveny dva strategické cíle. První byl zachovat stávající rozsah zdravotnických služeb, ten dále zkvalitnit a zároveň zajistit jeho ekonomickou soběstačnost. Druhý strategický cíl byl provést veškeré nutné stavební opravy a úpravy tak, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý provoz celého zdravotnického zařízení. S odstupem času můžeme konstatovat naplnění obou strategických cílů. Rozsah zdravotnických služeb zůstal zachován a jejich kvalita je na nesrovnatelně vyšší úrovni.

Dnes firma provozuje vlastní rehabilitační centrum, radiologické pracoviště a zubní chirurgii. Společnost zaměstnává cca 25 pracovníků a to nejvíce z řad lékařů a středního zdravotnického personálu. V objektu polikliniky jsou dále ordinace praktických i odborných lékařů, které tvoří neodmyslitelnou součást celého komplexu. V dalších prostorách budovy naleznete doplňkové služby jako například modeláž nehtů, pedikúra, kosmetika, kadeřnictví a prodejnu zdravé výživy.

Postupně firma obměnila prakticky veškeré materiálně technické vybavení jednotlivých středisek a došlo i k mnohým personálním změnám. V průběhu let 1996-2006 byl proveden největší objem stavebních prací jak v interiéru, tak na exteriéru tzn. fasádě a střeše objektu polikliniky. V roce 2011 byla provedena výměna starého výtahu za moderní, s vyšší přepravní kapacitou a s kabinou, která svými rozměry splňuje požadavky normy pro přepravu vozíčkářů.

Dlouhodobým cílem společnosti MEDSIX s.r.o. je provozovat objekt Polikliniky I tak, aby pokryl poptávku občanů města Jablonce nad Nisou a okolí po základní zdravotnické péči a s tím souvisejících služeb.